Szybki przegląd aplikacji

Menedżer projektu

Menedżer projektu to prosta aplikacja scalająca cały pakiet programów wchodzących w skład KiCad EDA Suite.

kicad_window

Głównym celem tego programu jest tworzenie zalążków nowych projektów. Można do tego celu użyć gotowych szablonów, także utworzonych przez użytkowników.

Drugim zadaniem programu jest wyświetlanie aktualizowanego na bieżąco drzewa projektu, wywoływania poszczególnych programów składowych oraz wyświetlanie komunikatów.kicad_template

Z poziomu menadżera można również zdefiniować globalne opcje programu: wybór języka, wybór używanej przeglądarki PDF – szczególnie dla systemów GNU Linux – oraz domyślnego edytora tekstu do przeglądania niektórych plików generowanych przez aplikacje.

kicad_env

Tutaj także, określa się zawartość zmiennych systemowych programu KiCad wykorzystywanych w różnych miejscach.

 

Eeschema, CvPcb, Library Editor

Te trzy składniki ściśle współpracują ze sobą. Aplikacja Eeschema to główne narzędzie przeznaczone do rysowania schematów ideowych. Sam schemat może składać się z pojedynczego arkusza lub z zestawu arkuszy tworzących hierarchie. W chwili obecnej obsługiwane są trzy rodzaje hierarchii: prosta, złożona oraz płaska.

eeschema_windowEeschema posiada wbudowane narzędzia służące do automatycznego numerowania elementów, uwalniające użytkownika od ręcznego nadawania kolejnych numerów elementom danego typu.

Wstępną poprawność schematu można przetestować używając narzędzia do testowania poprawności elektrycznej schematów (ERC). Pozwala ona wykryć proste błędy wykorzystując właściwości poszczególnych wyprowadzeń elementów. Np. połączenie razem dwóch wyjść czy brak połączenia ze źródłem zasilania.

cvpcb_windowKażdy element na schemacie musi mieć przyporządkowany odpowiedni footprint. Do tego celu służy moduł CvPcb. Dawniej była to oddzielna aplikacja, obecnie wchodzi on w skład Eeschema będąc jednym z jego go modułów.

Po narysowaniu schematu i przyporządkowaniu elementom odpowiednich footprintów można utworzyć listę sieci przeznaczoną dla aplikacji do trasowania obwodów drukowanych, a także listę materiałową (BOM).

Pcbnew, Footprint Editor, GerbView

To kolejny zestaw trzech aplikacji współpracujących ze sobą. Pcbnew to zaawansowany edytor obwodów drukowanych posiadający manualny router z rozpychaniem ścieżek i z możliwością trasowania oraz dostrajania par różnicowych.

Posiada również wbudowaną możliwość wizualizacji 3D obwodu drukowanego razem z podzespołami, jeśli ich modele są dostępne.

Brakujące footprinty można narysować za pomocą Footprint Editora i zachować je w bibliotekach. Pcbnew obsługuje swoje własne formaty bibliotek a także formaty programów gEDA oraz EAGLE (od wersji 6 wzwyż). Biblioteki footprintów można przechowywać na lokalnym komputerze, oraz w zdalnych repozytoriach GitHub.

Pcbnew jest w stanie generować wszelkie potrzebne pliki by móc potem wyprodukować gotowy obwód drukowany: pliki Gerber z mozaiką ścieżek, pliki Excellon z opisem wierceń, które można podglądać za pomocą programu GerbView; a także pliki dla automatów montażowych Pick and Place i wiele innych przydatnych do wykonania pełnej dokumentacji obwodu.

Narzędzia uzupełniające

Oprócz powyższych, KiCad EDA Suite posiada jeszcze kilka innych narzędzi pomocnych w pracach nad kompletnym projektem. Bitmap2Component to prosta aplikacja przerabiająca mapy bitowe na symbole lub footprinty, które można potem umieszczać na schematach lub obwodach drukowanych (np. logo producenta). PL_Editor to aplikacja pozwalająca na tworzenie i edycję spersonalizowanych obramowań arkuszy projektowych. PcbCalculator zaś to wielofunkcyjny pomocnik projektanta, służący do specyficznych obliczeń typu: zalecana grubość ścieżek, zalecana odległość między ścieżkami, i wiele innych.

Witryna poświęcona aplikacjom KiCad EDA Suite