Informacje o programie

KiCad EDA Suite to pakiet oprogramowania EDA (Electronics Design Application) przeznaczonego do projektowania obwodów drukowanych. Umożliwia przygotowanie schematu, określenia elementów składowych tego schematu i wygenerowanie netlisty. Netlistę tą możemy wykorzystać do przeniesienia odwzorowań elementów na projektowany obwód drukowany, lub też wykorzystać w zewnętrznych narzędziach takich jak program do symulacji PSpice. Po rozmieszczeniu odwzorowań elementów na obwodzie drukowanym można korzystając z dostępnych narzędzi dokonać tzw. routingu w wyniku czego na obwodzie drukowanym pojawią się ścieżki łączące elementy. Z takiego przygotowanego projektu możemy utworzyć pliki Gerber, na podstawie których zakład produkcyjny obwodów drukowanych może go wykonać. Ponadto możemy też utworzyć pliki potrzebne dla automatów montujących elementy w przypadku produkcji wielkoseryjnej.

KiCad jest oprogramowaniem o otwartym kodzie, zatem każdy znający zasady obiektowego programowania oraz języka C++ może przystąpić do grupy developerów pomagając w jego rozwoju lub przenoszeniu na inne platformy. Obecnie KiCad jest dostępny dla najbardziej popularnych platform, takich jak Microsoft Windows, GNU Linux czy MacOS X.

Pliki tworzone za pomocą programu KiCad są w pełni przenośne pomiędzy platformami gdyż opierają się na zwykłym tekście. Pozwala to dodatkowo na łatwe korzystanie z narzędzi kontroli wersji (SVN).

Elementy składowe pakietu

KiCAD składa się z kilku aplikacji, które połączone razem tworzą pakiet KiCad EDA Suite. Wszystkim zarządza prosty Menadżer projektu, z poziomu którego można uruchomić poszczególne aplikacje:

eeschemaEeschema
Eeschema to zaawansowany, hierarchiczny i wieloarkuszowy edytor schematów.

cvpcbCvPcb
CvPcb to proste narzędzie pośredniczące pozwalające na uzupełnienie danych z listy sieci o informacje o footprintach i tworzenie plików tzw. numeracji wstecznej.

pcbnewPcbnew
Pcbnew to jednoarkuszowy edytor obwodów drukowanych PCB, z routerem Push&Shove i z możliwością wizualizacji w przestrzeni 3D.

gerbviewGerbView
GerbView to przeglądarka plików Gerber i Excellon, pozwalająca na sprawdzenie wygenerowanych plików przed ich wysłaniem do zakładu produkcyjnego.

pcbcalcPCB Calculator
PCB Calculator to pomocniczy program, określany mianem “szwajcarskiego scyzoryka”.

bmp2cmpBitmap2Component
Bitmap2Component to drugi pomocniczy program, pozwalający na umieszczanie na płytkach i schematach graficznych logotypów na podstawie gotowych obrazów.

pleditPl_Editor
PL_Editor to trzeci pomocniczy program, pozwalający na zdefiniowanie własnego układu obramowania na arkuszach projektowych.

Witryna poświęcona aplikacjom KiCad EDA Suite