Konfiguracja początkowa programu KiCad 4.0

Wiele osób ma problemy z wstępną konfiguracją programu KiCad w edycji 4.0.0 Wszystko wiąże się ze zmianami jakie zostały wprowadzone w tej edycji stosunku do poprzednich edycji, a także przez ewolucję pozostałych części pakietu.

Ścieżki dostępu w zmiennych programu

W edycji 4.0.0 pojawiły się specjalne zmienne z których korzysta program KiCad. Ich konfiguracją zajmuje się proste okno dialogowe wywoływane poleceniem Konfiguracja ścieżek dostępu.

rys25

Generalnie, pod uwagę należy wziąć cztery z nich:

  • KIGITHUB – która wskazuje adres URL zdalnego repozytorium z bibliotekami na platformie GitHub. Domyślną wartością tej zmiennej powinno być https://github.com/KiCad Adres ten wskazuje na oficjale repozytoria. Jeśli użytkownik posiada własne repozytorium lub korzysta z innego repozytorium to powinien jego adres zapisać w tej zmiennej.
  • KISYS3DMOD – która wskazuje na folder nadrzędny gdzie przechowywane są lokalne (na dysku komputera) pliki z modelami 3D poszczególnych footprintów. Domyślna wartość powinna odnosić się do podfolderu packages3d w miejscu gdzie zainstalowano program. Przykładowo, jeśli program KiCad 4.0.0 został zainstalowany w C:\KiCad to domyślna wartość powinna zawierać: C:\KiCad\share\kicad\modules\packages3d Jeżeli użytkownik korzysta z własnych plików modeli 3D to powinien tej zmiennej przypisać pełną ścieżkę do folderu zawierającego te pliki.
  • KISYSMOD – która wskazuje na folder nadrzędny gdzie przechowywane są lokalne (na dysku komputera) foldery lub pliki z bibliotekami footprintów. Domyślna wartość powinna odnosić się do podfolderu modules w miejscu gdzie zainstalowano program. Przykładowo, jeśli program KiCad 4.0.0 został zainstalowany w C:\KiCad to domyślna wartość powinna zawierać: C:\KiCad\share\kicad\modules Jeżeli użytkownik korzysta z własnych bibliotek to powinien tej zmiennej przypisać pełną ścieżkę do folderu zawierającego te pliki lub foldery. Więcej informacji na temat bibliotek można znaleźć w artykule Konfiguracja FP-LIB-TABLE
  • KICAD_PTEMPLATES – która wskazuje na folder nadrzędny gdzie przechowywane są lokalne (na dysku komputera) foldery z przenośnymi szablonami projektów użytkownika. Domyślnie zmienna ta nie istnieje. Jeśli użytkownik posiada swoje szablony przenośne to powinien tej zmiennej przypisać pełną ścieżkę do folderu zawierającego foldery.

Zawartość tych zmiennych zostaje zapisana w pliku kicad_common  w folderze systemowym %APPDATA%/kicad.

Narzędzia spoza aplikacji

W tym miejscu warto również dokonać wyboru dodatkowych narzędzi, z których intensywnie będzie korzystał program KiCad.

Pierwszym z narzędzi będzie zwykły edytor tekstu, który stosowany jest do przeglądania niektórych plików wygenerowanych przez program. Wyboru odpowiedniego narzędzia dokonuje się przez polecenie Wybierz edytor tekstu. Po jego wywołaniu pojawi się prośba o wskazanie pliku wykonywalnego preferowanego edytora. Może to być systemowy Notatnik lub jego lepszy odpowiednik: Notepad++, TextPad, EditPad, etc.

Drugim narzędziem będzie przeglądarka plików PDF, która stosowana będzie do przeglądania dokumentacji symboli, footprintów, plików podręczników czy wygenerowanych plików dokumentacyjnych projektów. Tutaj program daje nieco większy wybór i można skorzystać z domyślnej przeglądarki w systemie wybierając polecenie Przeglądarka PDF → Domyślna przeglądarka PDF lub Przeglądarka PDF → Preferowana przeglądarka PDF. W przypadku tej drugiej opcji, by z niej móc skorzystać należy wcześniej wskazać za pomocą polecenia Przeglądarka PDF → Wybierz przeglądarkę PDF plik wykonywalny preferowanej przez użytkownika przeglądarki PDF.

Również te informacje o wyborze użytkownika zostaną zapisane w pliku kicad_common  w folderze systemowym %APPDATA%/kicad.

Globalna tabela bibliotek programu

Po skonfigurowaniu ścieżek należy przystąpić do przygotowania globalnej tabeli bibliotek. Więcej informacji na temat tego mechanizmu oraz pomocnego w tym Kreatora tabeli bibliotek można znaleźć w artykule Konfiguracja FP-LIB-TABLE

Osoby, które miały już do czynienia z testowymi wydaniami programu KiCad mogą doświadczyć komunikatów o błędach w dostępach do niektórych bibliotek. Niestety, w zestawie domyślnych bibliotek zaszły pewne zmiany pomiędzy wydaniami Release Candidate i Stable, które powodują te błędy. W ostatnim momencie pewne biblioteki w formacie Pretty zostały usunięte z oficjalnego repozytorium, a ich zawartość trafiła do pozostałych bibliotek.

Instalator programu z uwagi na różne konfiguracje użytkowników nie usuwa zawartości poprzedniej tabeli bibliotek. W związku z tym w pliku %APPDATA%/kicad/fp-lib-table mogły pozostać nieprawidłowe wpisy.

Najprostszą metodą pozbycia się tych błędnych wpisów bez niszczenia wpisów umieszczonych tam przez użytkownika jest wyszukanie w obecnej tabeli bibliotek wszystkich bibliotek z oficjalnego repozytorium GitHub i usunięcie ich. Następnie skorzystanie z Kreatora tabeli bibliotek w celu ich ponownego dodania. Wpisy te charakteryzują się tym, że w polu Ścieżka posiadają odnośniki do zmiennej KIGITHUB.

fplib_rys7

 

Witryna poświęcona aplikacjom KiCad EDA Suite