Wersje testowe

Wersje testowe na bazie przyszłej gałęzi 6.0

Począwszy od grudnia 2013 roku, dokonały się znaczne zmiany w funkcjonalności programu KiCad. Obsługuje on teraz skrytpy Python mogące służyć do pisania prostych w użyciu kreatorów – takich jak przykładowe kreatory footprintów. Zmianie uległy też biblioteki, którymi zarządzają teraz specjalne Tabele bibliotek, umożliwiające korzystanie z bibliotek na dysku lokalnym jak i – w przypadku footprintów – także tych rozproszonych, umieszczonych w repozytoriach w sieci Internet – np. na platformie programistycznej GitHub.

Aby móc skorzystać z tych wersji testowych najlepiej samemu je skompilować ze źródeł. Dla systemu Windows™ potrzebny będzie do tego pakiet KiCad-WinBuilder, który można pobrać ze strony oficjalnej tego projektu.
Skrypt projektu KiCad-Winbuilder pobierze sam źródła programu, źródła zależne, repozytoria z dokumentacjami i bibliotekami, oraz będzie mógł utworzyć gotowy instalator.

Jeśli KiCad-Winbuilder zawiódł…

Dla tych, którzy chcieliby spróbować jak działają nowe wersje programu KiCad, ale nie chcą lub nie potrafią skompilować go z pomocą środowiska KiCad-Winbuilder, przygotowałem własny instalator programu KiCad EDA Suite (Wersja z 19-01-2019 MD5:2F1F19EB1ED774709CA172CEB14232E9). Plik ma rozmiar ok. 422MB.

installiconPobierz

Uwaga! Ponieważ cały skrypt instalacji dla został przygotowany od nowa i nie bazuje na skrypcie NSIS dostępnym razem ze źródłami programu, instalator może zawierać pewne niedociągnięcia.

Uwaga! Ponieważ zmieniły się ścieżki dostępu do niektórych folderów w programie, zalecane jest wcześniejsze odinstalowanie poprzedniej wersji testowej po wcześniejszej archiwizacji plików utworzonych przez użytkownika.

Ważne informacje dla chcących używać tej wersji testowej

Projekty schematów, PCB i bibliotek footprintów zapisane w tej wersji nie są w 100% kompatybilne ze starszymi niż 5.0 wydaniami programu KiCad. Różnice o których należy wiedzieć można zawrzeć w kilku punktach:

  • Program Pcbnew zyskał dodatkowe warstwy techniczne, które nie będą odczytywane przez starsze wersje (sprzed gałęzi 4.0)- nawet te, które odczytują pliki *.kicad_pcb.
  • W związku ze zmianami w ilości dostępnych warstw i ograniczeniami formatu możliwość zapisywania plików *.BRD została zablokowana.
  • Nie ma możliwości zapisywania plików *.MOD (bibliotek Legacy), gdyż ten format nie obsługuje zwiększonej ilości warstw. Pliki *.MOD są przez edytor footprintów odczytywane, ale przy próbie jakiejkolwiek zmiany ich zawartości, program będzie żądał ich konwersji do bibliotek Pretty.
  • Pliki łącz elementów z footprintami *.CMP nie są już używane przez CvPcb ponieważ stał się on częścią programu Eeschema. Informacje o footprintach są obecnie przekazywane przez listę sieci. Projekty zapisane w poprzednich wersjach będą wymagać uaktualnienia.
  • Edycje testowe wprowadzają nowe właściwości plików *.kicad_pcb, które nie będą odczytywane przez oficjalne wersję z gałęzi 4.0. Dodatkowe elementy można usunąć ręcznie, posiłkując się artykułem z serii QuickTip.
  • Pliki ze schematami będą zmieniane tak, by odwołania do bibliotek symboli również odbywało się przez Tabele bibliotek symboli. Po tej modyfikacji pliki nie będą odczytywane przez starsze wersje z gałęzi 4.0.

Dlatego przez użyciem proszę wykonać kopie plików by móc w razie czego je przywrócić!

Szczegółowy opis jak najlepiej dokonać migracji projektów utworzonych w wersji 3.0 lub starszej do wersji 4.0 znajdują się w artykule Przenoszenie projektów do nowej wersji. Migracja schematów i PCB z wersji 4.0 do wersji 5.0 może odbywać się już automatycznie.

Zalecam by nie instalować przygotowanej przeze mnie wersji testowej w miejsce innej działającej już wersji stabilnej. Najlepiej zainstalować jako druga kopia w oddzielnym folderze. W razie czego można będzie go usunąć bez większego naruszania poprzedniej wersji.
W systemach Windows™ Vista/7/8/10 nie powinno się instalować programu w folderze Program Files ze względu na mechanizm UAC, który będzie blokował lub przeszkadzał podczas prób zapisu m.in. do folderu share – gdzie znajdują się m.in. biblioteki. Wobec czego, instalator został zmieniony i proponuje instalację w głównym folderze dysku systemowego.

Nowość! Osoby, które chcą otworzyć projekty pochodzące z programu EAGLE wersji 6.x (lub nowszej) powinny skorzystać z możliwości importu projektu spoza programu KiCad w Menedżerze projektu.

Pliki PCB programu gEDA można otworzyć przez bezpośrednie uruchomienie program Pcbnew bez aktywnego projektu, a następnie otwarcie dowolnego pliku.

Wersje testowe kompatybilne ze starszymi projektami (tzw. wersja 3.0)

Plik Opis Rozmiar Data Link
kicad_bin_bzr4416.7z Pliki binarne dla Windows programu KiCAD (BZR4416) 10MB 1-11-2013 Pobierz

Uwaga! Pamiętaj by po pobraniu pliku(ów) przeskanować je aktualnym programem antywirusowym!

Co zrobić z plikami w archiwum?
Archiwa zawierają tylko pliki wykonywalne. Aby móc korzystać z opublikowanych powyżej wersji testowych należy wcześniej zainstalować archiwalną edycję programu BZR4022-stable, dostępną na oficjalnej stronie programu.

Po pobraniu archiwum zawarte w nim pliki należy skopiować do katalogu bin programu KiCad zastępując istniejące pliki posiadające tę samą nazwę. Przykładowo, gdyby KiCad został zainstalowany w C:\KiCad należy odszukać katalog C:\KiCad\bin i tam zapisać pliki.

Pliki źródłowe

Kompletne pliki źródłowe są dostępne na platformie Launchpad

Witryna poświęcona aplikacjom KiCad EDA Suite