Biblioteki ze świata oraz narzędzia

Linki do stron z bibliotekami

  • KiCAD Libraries – Pierwsza strona z bibliotekami tworzonymi przez użytkowników programu KiCad, prowadzona przez Danilo Uccelli. Wiele bibliotek lub ich zawartość znalazło się też w standardowej dystrybucji programu KiCad.
  • KiCAD Libraries converted from Eagle – Strona internetowa z bibliotekami programu Eagle skonwertowanymi do formatu programu KiCad.
  • RSM on Web – Strona z autorskimi bibliotekami Renie S. Marquet. Prawie 100% elementów bibliotecznych posiada swoje odwzorowania w 3D.
  • Kicad Electronic CAD libraries – Strona z autorskimi bibliotekami Walter’a Lain. Bardzo dobre źródło modeli 3D dla projektowanych elementów.
  • KiCAD Users Group – Library Files – Archiwum plików z bibliotekami grupy dyskusyjnej kicad-users. Dużą aktywność wykazuje tu Bernd Wiebus, który stawia sobie za cel tworzenie bibliotek footprintów zgodnych z obowiązującymi normami. (Uwaga! Dostęp tylko dla zarejestrowanych użytkowników)

Warto też zajrzeć do repozytorium bibliotek na platformie Launchpad lub repozytorium bibliotek na platformie GitHub. Skąd można pobrać najnowsze uaktualnienia do standardowych bibliotek programu KiCad.

Narzędzia ułatwiające tworzenie i zarządzanie bibliotekami

  • Quick KICAD Library Component Builder – Pierwsze ogólnodostępne narzędzie do łatwego tworzenia symboli bibliotecznych dla programu Eeschema. Nie wymaga instalacji, gdyż działa jako aplikacja webowa w przeglądarce internetowej.
  • Quick KICAD Module Builder – Pierwsze ogólnodostępne narzędzie do łatwego tworzenia footprintów dla programu Pcbnew. Nie wymaga instalacji, gdyż działa jako aplikacja webowa w przeglądarce internetowej. Generuje tylko pliki *.MOD obecnie uznane za przestarzałe.
  • KiPart – Zespół skryptów napisanych w języku Python do tworzenia elementów z dużą ilością wyprowadzeń.
  • KiCad Librarian – Narzędzie podobne do menadżera plików pozwalające na łatwe i szybkie zarządzanie zawartością posiadanych bibliotek.

Witryna poświęcona aplikacjom KiCad EDA Suite