Błędy ERC i jak z nimi walczyć

Jednym z końcowych etapów projektowania schematu powinno być wywołanie funkcji sprawdzenia jego podstawowej poprawności – w skrócie zwanej ERC (Elecrical Rule Check). Z reguły podczas tego testu pojawiają się błędy i ostrzeżenia, które trzeba wyeliminować.

Oto wykaz błędów i ostrzeżeń zgłaszanych przez funkcję ERC i sposoby radzenia sobie z nimi.

ErrType(1) – Zdublowane nazwy arkuszy w podanym arkuszu

Należy przejrzeć nazwy arkuszy hierarchicznych umieszczonych na bieżącym arkuszu i wyeliminować ich duplikaty.  Taka sytuacja może się zdarzyć gdy kopiowano fragment schematu za pomocą operacji na blokach.

ErrType(2) – Pin nie jest połączony (i nie ma przypisanego symbolu “Niepołączone”)

Należy sprawdzić czy wszystkie nitki połączeń kończą się dokładnie w miejscu punktu aktywnego pinu, oraz sprawdzić czy wszystkie piny nie mające połączenia są oznaczone symbolem “Niepołączone”. Pierwsza sytuacja może wystąpić, jeśli podczas projektowania symboli wykorzystano nietypową siatkę.

ErrType(3) – Pin połączony do innych pinów, ale nie ma pinu sterującego

Błąd zgłaszany często dla pinów o charakterze wejścia zasilania. Porty zasilania – z biblioteki power.lib nie stanowią źródeł zasilania, gdyż są traktowane jako specjalne etykiety globlalne. Dlatego należy dodatkowo oznaczyć takie sieci symbolem PWR_FLAG jeśli nie mają one połączenia z innym sybmolem będącym wyjściem zasilania, np. baterią.

ErrType(4) – Pin połączony z innym pinem: Ostrzeżenie

Ostrzeżenie to występuje, jeśli narysowano połączenie pomiędzy pinami, ale nie uwzględniono faktu, że pewne rodzaje pinów wejściowych potrzebują określonych sygnałów wyjściowych lub może wystąpić pomiędzy nimi konflikt. Błąd ten najczęściej pojawia się gdy połączymy pin wyjściowy z pinem typu otwarty kolektor/emiter.

ErrType(5) – Pin połączony z innym pinem: Błąd

Błąd ten występuje, jeśli narysowano połączenie pomiędzy pinami, ale nie uwzględniono faktu, że pewne rodzaje pinów wzajemnie się wykluczają. Błąd ten najczęściej pojawia się gdy połączymy razem dwa piny wyjściowe lub dwie sieci mające status wyjścia zasilania (z flagą PWR_FLAG).

ErrType(6) – Niedopasowanie pomiędzy etykietami hierarchicznymi a pinami arkusza

Należy sprawdzić, czy piny arkusza podrzędnego są takie same jak etykiety umieszczone w tym arkuszu podrzędnym. Błąd ten pojawia się, gdy najpierw zaprojektowano kompletny symbol arkusza, a potem manualnie dodano odpowiadające im etykiety, popełniając tym samym błąd w ich nazwach. Najlepiej najpierw narysować sam arkusz hierarchiczny, zaprojektować jego schemat i odpowiednie etykiety, a dopiero na koniec zaimportować je do symbolu arkusza.

ErrType(7) – Symbol “Niepołączone” jest połączony z więcej niż jednym pinem

Symbol “Niepołączone” należy umieszczać w punkcie aktywnym danego pinu i ma być jedynym elementem do niego podłączonym.

ErrType(8) – Etykieta globalna nie jest podłączona z inną taką samą etykietą globalną

Należy sprawdzić, czy nazwy etykiet globalnych w całej hierarchii są poprawne i nie występują samotne etykiety tego typu.

ErrType(9) – Dwie etykiety są do siebie podobne pod względem różnej wielkości znaków

Przy zaznaczonej opcji “Testuj na podobność etykiet” narzędzie ERC może zgłaszać ostrzeżenia gdy napotka dwie etykiety, które wyglądają podobnie, np. input1 lub Input1 co może być niezamierzonym błędem projektującego. Należy wtedy dokładniej sprawdzić nazwy wskazanych etykiet czy nie popełniliśmy błędu.

ErrType(10) – Dwie etykiety globalne są do siebie podobne pod względem różnej wielkości znaków

Przy zaznaczonej opcji “Testuj unikalność etykiet globalnych” narzędzie ERC może zgłaszać ostrzeżenia gdy napotka dwie etykiety, które wyglądają podobnie, np. global_wr lub Global_wr co może być niezamierzonym błędem projektującego. Należy wtedy dokładniej sprawdzić nazwy wskazanych etykiet czy nie popełniliśmy błędu.