Kopiowanie fragmentów schematów pomiędzy projektami

Problem

Czasem zachodzi potrzeba by fragment schematy narysowanego już w innym projekcie skopiować do projektu nad którym właśnie pracujemy. Można by z poprzedniego projektu przenieść cały schemat do nowego projektu, zmienić mu nazwę i niepotrzebne elementy usunąć jednak będzie to wymagało kilku Moim zdaniem niepotrzebnych operacji.

W programie Eeschema jest to możliwe bez przenoszenia się do systemu operacyjnego, ale wymaga to odpowiedniego podejścia. W innym przypadku taka operacja nie zadziała.

Rozwiązanie

Jeśli posiadamy już projekt schematu należący do projektu i chcemy wkomponować w nim fragment innego schematu to najpierw musimy z poziomu programu Eeschema otworzyć schemat źródłowy poleceniem Otwórz…. Następnie za pomocą myszy korzystając z operacji blokowej zaznaczamy wybrany fragment i z menu podręcznego wybieramy polecenie Zapisz blok. Fragment schematu zostanie zapamiętany w podręcznej pamięci. Następnie ponownie z poziomu programu Eeschema, znów korzystając z polecenia Otwórz… otwieramy schemat z bieżącego projektu. Teraz wywołujemy polecenie Wklej i umieszczamy skopiowany fragment na arkuszu.

Przy kopiowaniu bloku należy bezwzględnie pozostawić otwartą jedną kopię programu Eeschema. Zamknięcie programu spowoduje bezpowrotne skasowanie jego pamięci podręcznej.