Jak pozbyć się wielokrotnych pinów zasilania z symboli?

Rozwinięcie problemu

Ostatnio zadano Mi pytanie czy można narysować symbol w ten sposób by kilka pinów stanowiących piny zasilania układu odnosiło się do jednego pinu. Eeschema nie posiada tego typu opcji, ale można problem obejść w nieco niestandardowy sposób.

Jak wiadomo, w niektórych elementach bibliotecznych – takich jak bramki logiczne – piny zasilania nie są jawnie wyprowadzane. Jest to wynik przyjętej ogólnie konwencji ich rysowania na schematach. Pod względem elektrycznym jednak piny te istnieją i są rysowane w symbolach, lecz ich widoczność jest specjalnie wyłączana. Wystarczy włączyć opcję Pokazuj ukryte piny by przekonać się o ich istnieniu.

Eeschema, by trzymać się przyjętej konwencji traktuje w specjalny sposób tego typu piny, które dodatkowo mają w swoich właściwościach zaznaczoną opcję Wejście zasilania. Eeschema na podstawie nazwy tych pinów dołącza je do sieci nazwanej tak samo jak nazwa pinu. Dlatego, jeśli narysujemy taki pin i nazwiemy go GND, to program dołączy ten pin do istniejącej sieci GND.

Właśnie ten mechanizm działania programu Eeschema pomoże obejść problem.

Obejście problemu

Jeśli chcemy pozbyć się wielu pinów zasilania z symboli powinniśmy narysować wszystkie tego typu piny i w opcjach każdego z nich wybrać opcję Wejście zasilania. Następnie pozostawić widoczne tylko te z nich, które chcemy mieć jawnie narysowane na schemacie, a pozostałe ukryć odznaczając właściwość Widoczny w ich właściwościach.

Jeśli narysujemy schemat z takim symbolem i nie popełniliśmy żadnego błędu, to piny jawne utworzą poszczególne sieci zasilania, a piny ukryte zostaną do niej dodane automatycznie. Przykładowy obrazek pokazuje całą ideę oraz jej rezultat na obwodzie drukowanym. Górny schemat będzie widoczny gdy piny ukryte nie będą pokazywane; dolny zaś po włączeniu tej opcji.

pinyukryte

Aby zmniejszyć ilość zajmowanego miejsca przez piny ukryte można ustawić je na węższej siatce zmniejszając im rozmiar opisów jak i samą długość pinów. W przypadku tego ostatniego parametru nawet do zera.

Czego nie robić w tym przypadku

Nie warto umieszczać pinów widocznych i niewidocznych w tym samym miejscu dla danej szyny zasilania. Takie podejście, choć wydaje się właściwe jest jednak błędne, gdyż narzędzie do testowania poprawności symbolu od razu zgłosi błąd.

Nie warto też układać pinów ukrytych daleko poza obrysem symbolu, gdyż na drodze takiego pinu może pojawić się późniejsza nitka połączenia, która może być błędnie połączona z takim pinem.